ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κρήτης 4 Παλλήνη
ΤΚ 15351

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 210 60 33 234

ΦΑΞ

+30 210 60 33 233